fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Hoạt động ngoại khóa & Hỗ trợ công việc học tập

Hoạt động ngoại khóa được thiết kế để củng cố cả tinh thần và thể chất của trẻ, cũng như kỹ năng của trẻ.

Brochure-After-School-Activities-2023-24

Tải xuống brochure (bằng tiếng Anh) : Extra Curricular Activities 2023-2024

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram