fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Học phí Năm

Học phí Năm 2024/2025

Trường Saint Ange cung cấp một số học phí cạnh tranh nhất của các trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đảm bảo một nền giáo dục chất lượng và một tương lai đầy hứa hẹn cho con bạn.


Mẫu giáo / Tiểu học:
Phí đăng ký: $ 550 (chỉ năm đầu tiên)
Học phí hàng tháng với bữa trưa (bằng us$):

Thanh toán hàng quý Đứa trẻ mang
quốc tịch Pháp
Các quốc tịch khác
Quý 1 (tháng 9/tháng 12)$ 3.200 $ 3.580
Quý 2 (tháng 1/tháng 3) $ 2.400$ 2.680
Quý 3 (tháng 4/tháng 6) $ 2.400$ 2.680
Thanh toán hàng năm$ 7.500$ 8.400

Đồng phục + Bảo hiểm trường học: $ 120
Xe buýt đến trường: Tháng - Chuyến đi khứ hồi $ 85 / tháng

Nhà trẻ:

Phí đăng ký: $ 450

Quaterly tuition with lunch (in us $): cả ngày 1/2 ngày
Quý 1 (tháng 9/tháng 12)2.440 $2.040 $
Quý 2 (tháng 1/tháng 3) 1.830 $1.530 $
Quý 3 (tháng 4/tháng 6) 1.830 $1.530 $
Thanh toán hàng năm5.730 $

Thông tin thêm về vườn ươm

Giảm giá

Giảm giá gia đình = 10% cho đứa trẻ thứ 2 đăng ký, 15% cho đứa thứ 3 trở đi. Xem điều kiện.
Đăng ký

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, để thăm trường hoặc đăng ký trước cho con bạn, bạn có thể điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể (biểu mẫu này không cam kết với bạn bất cứ điều gì).
Bằng tiếng Anh
Học bổng cho sinh viên Pháp

Học bổng của AEFE (Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger) có thể được Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh trao cho trẻ em mang quốc tịch Pháp theo học tại trường Saint Ange, một trường đã được chấp thuận.

CHIẾN DỊCH HỌC BỔNG 2024-2025
Bạn có thời gian đến 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024 để nộp hồ sơ cho Lãnh sự quán.
Tham khảo trang web của Lãnh sự quán để biết các mẫu đơn và tài liệu có thể tải xuống sẽ được cung cấp.
https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Hoc-bong-nam-hoc-2024-2025

Nhắc lại các điều kiện xin học bổng :

• Học sinh phải có quốc tịch Pháp.
• Người nộp đơn và đứa trẻ phải được đăng ký trong sổ đăng ký toàn cầu những người Pháp sống ngoài nước Pháp của Tổng Lãnh sự quán tại Tp.HCM. Vui lòng kiểm tra xem đăng ký của quý vị còn hạn không. Xin nhắc lại: việc đăng ký cần phải được gia hạn sau mỗi 5 năm;
• Trẻ phải ít nhất 3 tuổi vào ngày 31 tháng 12;
• Trẻ phải được ghi danh học tại một cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp phê duyệt. LƯu ý: nộp hồ sơ xin học bổng và đăng ký ghi danh tại trường là hai thủ tục hoàn toàn khác nhau. Khi quý vị xin học bổng không có nghĩa là con của quý vị được tự động đăng ký ghi danh vào trường học;
• Trẻ phải là thành viên trong gia đình có mức thu nhập cho phép gia nhập hệ thống trợ giúp học đường, theo tiêu chuẩn áp dụng (xem brochure AEFE).
Cần phải đọc kỹ thông tin hướng dẫn và tìm hiểu thông tin trên trang mạng Giáo dục Pháp tại nước ngoài : www.aefe.fr

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram