fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Liên hệ chúng tôi

Qua điện thoại hoặc e-mail bằng tiếng Việt

Bà Lưu Thị Bạch Lan
090 365 69 58
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Địa chỉ của chúng tôi

Ecole Internationale Française Saint Ange
189 A1 Nguyen Van Huong – Thao Dien
District 2 – Ho Chi Minh City


Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc đến thăm trường, liên hệ 
(bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh):
Samuel Robez au 070 30 488 75,
ou par mail : contact@saintangeschool.com
Crèche Française Saint Ange
36 Ngô Quang Huy - Thao Dien
District 2 – Ho Chi Minh City


Đối với bất kỳ yêu cầu thông tin hoặc đến thăm nhà hàng, hãy liên hệ (bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh):
Line Robez au 077 460 7280
ou par mail : creche@saintangeschool.com
Trụ sở chính
Cty TNHH Giao Duc Thien Than
Mọi thắc mắc liên quan đến quản trị, kế toán, bán hàng:

Liên hệ bằng tiếng Việt: Mrs Luu Thi Bach Lan
Tel : 090 365 69 58
Ou par mail : ltbl_lan@yahoo.com

Liên hệ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp : Mr Frédéric Lefèvre
Tel : 090 366 36 36
Ou par mail : saintange.vn@gmail.com


Hai địa điểm trường mẫu giáo và trường học:

Đến trường Saint Ange

Viết cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
phoneenvelopeenvelope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram