fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Quy tắc thủ tục

Các quy định nội bộ của trường được áp dụng cho tất cả học sinh của trường, không có ngoại lệ.
Nó nhất thiết phải được trả lại cho chúng tôi có chữ ký của cha mẹ.

See the Rules of procedure 2023-2024 Tải về(pdf)

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram