fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi17/12/2021

Christmas trực tuyến!

Những đứa trẻ mặc quần áo ở nhà vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ để có tinh thần Giáng sinh!

Đây là lịch Mùa Vọng của chúng tôi với các tác phẩm vẽ và đất sét của Phần Grande và Moyenne của chúng tôi! (Trẻ em mẫu giáo)

Tin tức mới nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram