fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi24/01/2024

Chúc mừng Ngày Quốc tế Giáo dục!

Giáo dục là quyền cơ bản để xây dựng một tương lai bền vững, toàn diện và hòa bình hơn.

UNESCO

Hôm nay là Ngày Quốc tế Giáo dục, ngày tôn vinh vai trò của giáo dục đối với hòa bình và phát triển.

Tại Saint Ange, chúng tôi nhắc nhở học sinh rằng các em có cơ hội học tập mỗi ngày trong một môi trường an toàn và chu đáo. Chúng tôi làm việc hàng ngày vì giáo dục và mong muốn mọi trẻ em trên thế giới đều được tiếp cận quyền cơ bản này.

Tin tức mới nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram