fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi10/12/2021

Cuộc biểu tình toán học: bạn có trả lời tốt hơn CE2 không?

Các học sinh CE2 (học sinh lớp 3) đã tham gia cuộc thi giải toán trực tuyến ngày hôm qua do học viện Toulouse tổ chức!

Mục tiêu: để cùng nhau giải 3 bài toán và logic mà các em đã chọn trong số 5. Vì vậy, tất cả học sinh phải giao tiếp và tham gia vào giải pháp do cả lớp chọn! Cuộc biểu tình được tổ chức thành ba vòng và vòng tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng Giêng!

Vậy bạn đã có câu trả lời chưa?

Các câu trả lời: 1) 34 2) ACBD 5) 27

Tin tức mới nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram