fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi23/06/2023

Trại hè tại Saint Ange từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 - dành cho trẻ em từ 3 đến 9 tuổi!

Trường Saint Ange đang tổ chức một trại hè dành cho tất cả trẻ em từ 3 đến 9 tuổi từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8. Thứ Hai đến Thứ Sáu | 8 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. 8 tuần thư giãn và khám phá được giám sát bởi các chuyên gia!

Nhấp vào hình ảnh để tìm hiểu thêm:

Tin tức mới nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram