fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi18/04/2022

Trở lại trường học!

Hãy trở lại trường học ngày hôm nay cho kỳ cuối cùng của năm học. Sẽ là một câu hỏi về việc tiếp tục các chương trình và học tập từ Maternelles đến CM2 tại Saint Ange!

Và cũng để xem những hạt giống đã gieo trồng đã lớn lên như thế nào, để thấy sự tiến bộ trong bơi lội và thể thao, để khẳng định sự tự tin của một người vào bản thân và những người khác!

Chúc bạn khởi đầu ngày hôm nay thật vui vẻ!

Tin tức mới nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram