fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi23/06/2023

CM1 đang trồng cây không cần đất mà chỉ cần tưới nước. 

Trước trường Saint Ange, học sinh lớp CM1 (tương đương năm học thứ 4) đã giúp đỡ trong việc lắp đặt một vườn nhỏ nổi bật bao gồm rau chân vịt tím, cải xanh, húng quế và các loại rau xanh khác. 

Kỹ thuật trồng cây này không cần đất mà chỉ cần tưới nước.

Trong vòng chỉ 3 tuần và với tốc độ sinh trưởng ấn tượng, các cây đã đạt đến kích thước tối đa của chúng! Đã đến lúc thu hoạch và phân phát cho các gia đình rồi!

Bằng cách giới thiệu kỹ thuật trồng cây thủy canh cho trẻ em, Saint Ange đã chứng tỏ cam kết của mình trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển bền vững. Kỹ thuật nông nghiệp đổi mới này giúp sản xuất cây trồng mà giảm sử dụng nước và phân bón, giúp bảo vệ tài nguyên tự nhiên và đáp ứng thách thức về thực phẩm trong tương lai.

Tin tức mới nhất

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram